Påmelding til DNHL for SI aktiv Lillehammer

Påmeldingsfristen for SI aktiv Lillehammer er 2. februar for å delta på DNHL 2020 i Stavanger 11.–14. juni.

Egenandel på 2000 kroner

Egenandelen er satt til 2000 kroner som dekker deltakelse i aktivitet, sosialt opplegg med bankett lørdag og get together torsdag, samt overnatting i 3-mannsrom.

Det er et tillegg på 400 kroner for dobbeltrom og 1700 kroner for enkeltrom.

Transport tur/retur Stavanger ordnes av den enkelte.

Du betaler 1000 kroner ved påmelding

Ved påmelding betaler du et minimumsbeløp på 1000 kroner. Det resterende må være betalt i innen 1. mai.

Gå til påmelding

Ved spørsmål kontakt reisekomiteen: