Om oss

Bakgrunn

Til grunn for opprettingen av SI aktiv ligger en visjon om å samle og motivere lokallagene, medlemmene og arbeidsgiver til å samarbeide på tvers av geografisk beliggenhet, og bidra til en felles kulturbygging i Sykehuset Innlandet (SI) gjennom felles arrangementer.

Medlemsforeninger

  • Sykehuset Innlandet Elverum-Hamar bedriftsidrettslag
  • Sykehuset Innlandet Gjøvik bedriftsidrettslag
  • Sykehuset Innlandet Lillehammer bedriftsidrettslag
  • Sykehuset Innlandet Reinsvoll bedriftsidrettslag
  • Sykehuset Innlandet Sanderud bedriftsidrettslag
  • Sykehuset Innlandet Tynset bedriftsidrettslag

Formål

SI aktiv skal være et overordnet og samlende organ for å utfylle de lokale aktivitets- og bedriftsidrettslagene i hele SI. Målet er å inspirere, samordne og bistå de lokale lagene. I tillegg skal SI aktiv å være organisator for større felles aktiviteter.

Video og sang

I 2013 var hele Sykehuset Innlandet med på å lage en video med vår egen sang – se videoen her