AktivitetsSIa

Logg deg på via intranettet

AktivitetsSIa til SI aktiv ligger på “MinSide” på SIs intranett. Du må logge deg på med din b-bruker på intranettet for å registrere aktiviteten din.

Velg aktivitet og samle poeng

Du kan velge aktivitet som passer deg, og du kan følge med hvor på mange energipoeng du oppnår per uke. Ved å registrere tiden du bruker på en gitt aktivitet, regnes energipoengene ut. 630 energipoeng per uke gir helsegevinst.

Du kan utfordre andre avdelinger til høyere aktivitet, så få med deg dine kollegaer til lek og moro med AktivitetsSIa!

SI aktiv premierer ansatte, avdelinger eller divisjoner som er aktive brukere.

Oppfølger av tidligere konkurranser

Dette er oppfølgeren til registreringssia ”føtter i bevegelse”, skritteller-konkurransen i 2012 sponset av HMS-avdelingen og ”helsefremmeren”.

AktivitetsSIa bygger på spørreundersøkelsen som SI aktiv (bedriftsidretts- og aktivitetsslagene i SI) sammen med Hedmark og Oppland Bedriftsidrettskrets HOBIK gjennomførte våren 2012. Hensikten var å kartlegge de ansattes aktivitetsønsker og premisser for å delta. 75 % av de som svarte ønsket å øke sitt aktivitetsbehov, og her kan AktivitetsSIa være et nyttig verktøy for å oppnå mer aktivitet og helsegevinst for ansatte i SI.

Ved å registrere tiden du bruker og valgte aktivitet, regnes dine energipoeng automatisk ut og du kan samle poeng. 630 energi poeng i uka gir helsegevinst

Du kan velge mellom 68 aktiviteter. Her er noen eksempler:
  • Rake gress og løv i 60 min gir 228 energipoeng
  • Innesykling i 60 min med 101-160 watt gir 528 energipoeng
  • 60 min med hurtig gange gir 258 energipoeng

AktivitetsSIa vil pågå hele året og erstatter blant annet ”sykle til jobben”.